image banner
Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Báo cáo số 329/BC-STTTT, ngày 14/6/2023 về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, cơ quan Sở đã đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 nhằm tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng được tập trung đẩy mạnh. Đồng thời tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến; quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; tiết kiệm chi trong mua sắm tài sản, quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành các quy định của kế hoạch này; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm. Biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng phải kê khai và công khai theo quy định của pháp luật.

 

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang