image banner
Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản: Văn bản số 57-CTr/TU ngày 28/9/2023 của Thường vụ Thành ủy về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kế hoach số 261/KH-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thi hành Luật sưa đỗi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Kế hoach số 262/KH-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025; Kế hoach số 267/KH-UBND ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứn nạn, cứn hộ cấp thành phố năm 2023; Văn bản số 2377/UBND-VX ngày 30/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học; Văn bản số 2419/UBND-VX ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023; Văn bản số 2456/UBND-VX ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Văn bản số 6959/VP-GT ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phối hợp tổ chức trao tặng mũ báo hiểm cho học sinh lớp 1 năm 2023 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ’’(văn bản gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cuờng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Tuyên truyền các chủ trương, quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục, thu chi trong trường học để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và Nhân dân trong quá trình đồng hành, quản lý giáo dục đào tạo hiện nay.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần của Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

4. Tuyên truyền nội dung Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về người cao tuổi.

5. Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo nội dung Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Tuyên truyền  nội dung Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp thành phố đến cơ sở; các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025; thu hút đầu tư vào các nội dung ưu tiên, khuyến khích đầu tư trên từng lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, phát triển nông thôn và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn.

7. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến toàn thể cán bộ nhân viên quản lý, tiểu thương kinh doanh buôn bán trong chợ và người dân; thông tin về thông tin về công tác phân luồng giao thông trong những ngày tổ chức tập luyện; các ngày hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập của cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT, vận động, hướng dân nhân dân xây dựng và thực hiện văn hoá giao thông an toàn, đặc biệt là việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông các nội dung của Chương trình.

Tài liệu đính kèm tại đây

Văn bản số 57-CTr/TU ngày 28/9/2023

Kế hoach số 261/KH-UBND ngày 29/9/2023

Kế hoach số 267/KH-UBND ngày 04/10/2023

Văn bản số 2377/UBND-VX ngày 30/9/2023

Văn bản số 2419/UBND-VX ngày 04/10/2023

Văn bản số 2456/UBND-VX ngày 09/10/2023

Văn bản số 6959/VP-GT ngày 11/10/2023

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang