image banner
Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”
(Haiphong.gov.vn) - Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38). Dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 Vũ Thanh Mai; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Cùng dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương còn có Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa; đại diện các Bộ, ngành, cơ quan gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân… Tại điểm cầu địa phương có: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố và các huyện...

Cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, ngày 07/9/2009, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 38 về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới. Sau 15 năm triển khai, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các nội dung của Chỉ thị số 38 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách BHYT từ Trung ương đến địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.

Với tinh thần thực hiện nghiêm túc, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai Chỉ thị số 38 đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; phổ biến quán triệt nội dung của Chỉ thị tới từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, toàn Ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Bí thư giao gồm: Quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về BHYT; đổi mới công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền về BHYT… Cụ thể như sau:

Trong công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật nhằm pháp quy hóa Chỉ thị: Trên cơ sở nắm bắt rõ những vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam thường xuyên chủ động đánh giá tình hình thực hiện chính sách; đánh giá tác động của các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHYT phù hợp. Cùng với đó, ngành BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng (đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương); các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương… để tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 38 và chính sách BHYT tạo sự ủng hộ, đồng thuận của toàn xã hội trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách.

Các điểm cầu tại Hội nghị trực tuyến.

Về diện bao phủ BHYT: đã tăng nhanh và phát triển bền vững. Trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38, năm 2008, toàn quốc chỉ có 39,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 46,1% dân số. Đến năm 2023, cả nước đã có hơn 93,3 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, đạt tỷ lệ 93,35% dân số, tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân.

Về công tác KCB BHYT: Hằng năm, bình quân có trên 150 triệu lượt người KCB BHYT với số tiền quỹ BHYT chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng. Hệ thống KCB BHYT được tổ chức tốt từ trung ương đến địa phương, bao gồm các cơ sở KCB công lập và tư nhân đã tạo thuận lợi giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ KCB BHYT.

Về công tác giám định, công tác thanh tra, kiểm tra: đã có những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý sử dụng quỹ BHYT. BHXH Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia BHYT. Qua đó, đã phát hiện nhanh chóng, kịp thời các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng hoặc sử dụng quỹ BHYT không hợp lý, góp phần giảm chi quỹ BHYT hàng nghìn tỷ đồng.

Về ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số: Hiện nay, người dân có thể sử dụng đa nền tảng khi đi KCB bằng Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VssID - BHXH số, ứng dụng định danh điện tử VNeID. Với việc triển khai KCB BHYT bằng CCCD, người bệnh BHYT chỉ cần sử dụng CCCD để làm thủ tục KCB, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan BHXH cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ BHYT. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đang thí điểm xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chip trong KCB BHYT. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác KCB BHYT, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: “Những kết quả nêu trên về công tác BHYT không phải của riêng ngành BHXH Việt Nam mà là kết quả của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến địa phương. Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ ngành BHXH Việt Nam trong việc thực hiện tốt chính sách BHYT”.

Tiếp tục tập trung phát triển chính sách BHYT bền vững, hiệu quả

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và BHXH các tỉnh, thành phố đã tham luận nhiều ý kiến khẳng định những kết quả tích cực trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW tại địa phương, đơn vị. Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư là chủ trương lớn của Đảng, đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành cũng như người dân trong việc thực hiện chính sách BHYT nói riêng và chính sách an sinh xã hội của đất nước nói chung.

Nhằm tiếp tục thực hiện toàn diện, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 38 đề ra, tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đề xuất, kiến nghị, trong đó đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét tiếp tục ban hành văn bản mới về đẩy mạnh công tác BHYT để phù hợp trong tình hình mới. Quốc hội tăng cường hơn nữa việc giám sát quá trình thực thi pháp luật về BHYT tại các địa phương, doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định pháp luật về BHYT, đặc biệt là sửa đổi Luật BHYT phù hợp với tinh thần của Chỉ thị 38 và các Nghị quyết của Trung ương, đảm bảo nguyên tắc cộng đồng, chia sẻ và công bằng trong KCB BHYT. Đối với Chính phủ, tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT và dự toán chi KCB hằng năm, là một trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương; Ban hành chế tài xử lý đối với các trường hợp cơ sở KCB vi phạm hợp đồng KCB BHYT…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai khái quát lại các kết quả nổi bật trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38. Đồng chí Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, những kết quả đó đã khẳng định chính sách BHYT có ý nghĩa và đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quỹ BHYT đã trở thành nguồn tài chính quan trọng góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được được của Ban cán sự Đảng và ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị số 38 thời gian qua. Đồng thời “trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và viên chức cơ quan BHXH các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của ngành BHXH Việt Nam với các ngành, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này”, đồng chí Vũ Thanh Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Vũ Thanh Mai đề nghị, thời gian tới, Ban cán sự Đảng và công chức, viên chức toàn ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông để mỗi người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình đều thấy rõ quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, từ đó hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đồng thời nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT.

Bên cạnh đó, theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan BHXH các cấp cần chủ động nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả, ngăn ngừa, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT và đảm bảo tốt quyền lợi BHYT của người tham gia.

Đồng chí Vũ Thanh Mai cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, Sở Y tế các tỉnh trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về chính sách BHYT; tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ đạt 95% dân số.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các Bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHYT. Thời gian tới, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chính sách về BHYT, góp phần thực hiện tốt mục tiêu BHYT toàn dân, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi BHYT của người tham gia và thụ hưởng chính sách và yêu cầu về quản lý quỹ trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế xã hội.

 

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang