image banner
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện đẩy mạnh việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân tại Công văn số 4038/VP-KSTTHC ngày 13/6/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản tham mưu phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tăng cường biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ để tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thay vì thực hiện nộp hồ sơ giất như trước đây, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh tra Sở tham mưu đưa nội dung thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công cụ của cán bộ, công chức vào Kế hoạch thanh tra hằng năm. Tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Văn phòng Sở tổ chức rà soát về cơ cấu tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa hiện có của các cơ quan, đơn vị, áp dụng vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Cổng dịch vụ công trực tuyến), đề xuất, báo cáo việc thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/3/2024 (tại Phần II.Nội dung triển khai – STT 14, phần II, mục B); đề xuất, báo cáo UBND thành phố về việc kiện toàn theo quy định (qua Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp) (Văn bản số 31/BCĐĐA06HP-KSTTHC ngày 25/3/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố). Đôn đốc các phòng triển khai các nội dung đã đề ra, tham mưu công tác báo cáo UBND thành phố, Lãnh đạo Sở khi có yêu cầu.

Trung tâm Thông tin và Truyền thông tham mưu phối hợp các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Hệ thống thông tin đảm bảo cho việc triển khai thu phí trực tuyến, dung lượng dữ liệu để cá nhân, tổ chức khi nộp hồ sơ trực tuyến có thể tải đầy đủ dữ liệu lên hệ thống và triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo theo quy định, có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại các Bộ phận Một cửa của các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động chất lượng, có hiệu quả, tránh tình trạng quá tải, lỗi hệ thống, thường xuyên làm sạch dữ liệu, đặc biệt là xóa hồ sơ Test trên hệ thống. Phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, thuộc các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là những người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, cập nhật, số hóa hồ sơ và giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

 

Tài liệu đính kèm

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang