Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, chiều ngày 18/8/2022, chi bộ Trung tâm Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022-2025 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả cao.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Lê Văn Kiên, Uỷ viên Thường vụ, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí là lãnh đạo Sở, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ cùng toàn bộ đảng viên chi bộ Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; Thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Vũ Long, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy biểu dương những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các phòng, tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng chi bộ thực sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận trong toàn thể đảng viên; tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đông Huy, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và An toàn thông tin tham luận tại Đại hội
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông chúc mừng Cấp ủy mới

Thông qua bầu cử, đại hội Chi bộ đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Vũ Long; đồng chí Vũ Thị Thu Hằng; đồng chí Nguyễn Đông Huy. Đồng chí Nguyễn Vũ Long được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư chi bộ; Phó Bí thư chi bộ là đồng chí Vũ Thị Thu Hằng.

Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2022-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch, các chi bộ còn lại sẽ tổ chức Đại hội trong thời gian gần nhất.