image banner
Thư mời tham gia thực hiện gói thầu Thuộc dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
Thư mời tham gia thực hiện gói thầu  Thuộc dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số  thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

THƯ MỜI

 Về việc tham gia thực hiện gói thầu

Thuộc dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025


Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư Dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng Chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án “Thực hiện một số nội dung để xây dựng Chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025,

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lựa chọn Nhà thầu tham gia các gói thầu tư vấn thuộc dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng kính mời các Nhà thầu tham gia các gói thầu, gửi văn bản tham gia kèm theo Hồ sơ năng lực và các giấy tờ pháp lý có liên quan theo quy định về Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo thời gian như sau:

- Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán. Thời gian: trước 17 giờ ngày 12/6/2022.

- Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán. Thời gian: trước 17 giờ ngày 22/6/2022.

- Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định giá thiết bị. Thời gian: trước 17 giờ ngày 22/6/2022.

- Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công. Thời gian: trước 17 giờ ngày 29/7/2022.

- Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị, phần mềm nội bộ. Thời gian: trước 17 giờ ngày 29/7/2022.

- Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm thử phần mềm nội bộ. Thời gian: trước 17 giờ ngày 30/9/2022.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3736.911; email: sotttt@haiphong.gov.vn./.

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang