image banner
Danh sách các cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
Các cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hải Phòng


DANH SÁCH  

Các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

I

Các đơn vị có sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao

 1.  

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lineup

Xã An Thắng,        Huyện An Lão

0983281887

 1.  

Công ty TNHH Thịnh Phát

Xã Mỹ Đức,      Huyện An Lão

0916099899

 1.  

HTX tre Tiên Cầm

Xã An Thái,        Huyện An Lão

0983270083

 1.  

Công ty TNHH Quang Hải

Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

0913501714

 1.  

Công ty TNHH CB, dịch vụ thủy sản Đông Dương

Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

0984500596

 1.  

Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cát Hải

Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

02253886258

 1.  

Công ty TNHH TM&DV Mắm Hương biển

Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

0789381879

 1.  

Cơ sở chế biến Làng Chài

Xã Đại Hà,             Huyện Kiến Thụy

0987593626

 1.  

HTX SXKD DVNN Thụy Hương

Xã Thụy Hương, Huyện Kiến Thụy

0989358000

 1.  

HTX sản xuất mật ong Tùng Hằng

Xã Đại Hợp,        Huyện Kiến Thụy

0968966309

 1.  

Cơ sở sản xuất nấm Trường Sinh

Xã Đại Hợp,       Huyện Kiến Thụy

0345496079

 1.  

Công ty TNHH Thực phẩm Sovi

Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy

0987593626

 1.  

Hộ SXKD Thái Tín

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy

0347348558

 1.  

HTX rượu Đế Vương

Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy

0913578651

 1.  

Cơ sở sản xuất đồ gốm sứ nghệ nhân Phạm văn Tuyên

Xã Tú Sơn,      Huyện Kiến Thụy

 1.  

Hộ sản xuất Nguyễn Thế Lực – Cơ sở sản xuất rượu Đất Cảng

Xã Lưu Kỳ,      Huyện Thủy Nguyên

0934398393

 1.  

Công ty TNHH bánh mứt Hoàn Tiến

Xã Đông Sơn,      Huyện Thủy Nguyên

0971178868

 1.  

HTX  sản xuất KDDV nông nghiệp Liên Khê

Xã Liên Khê,      Huyện Thủy Nguyên

0961846708

 1.  

Hộ sản xuất giò, chả Nguyễn Tất lương

Xã Lưu Kiếm,      Huyện Thủy Nguyên

0904717334

 1.  

HTX sản xuất mật ong , ong giống An Sơn

Xã An Sơn,      Huyện Thủy Nguyên

0395422172

 1.  

Hoàng Văn Tuyến, Cơ sở sản xuất bột Hoàng Anh Tây Bắc

Xã Cao Nhân,      Huyện Thủy Nguyên

0948494057

 1.  

Cơ sở sản xuất rượu Hoàng Quân

Xã An Hòa,       Huyện Vĩnh Bảo

0904715019

 1.  

Cơ sở sản xuất nấm Đỗ Văn Tuấn

Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Bảo

0869130276

 1.  

HTX SXKD DVNN Gia đình

Xã Giang Biên, Huyện Vĩnh Bảo

0346712122

 1.  

HTX Vịnh Sáu

Xã Cổ Am,       Huyện Vĩnh Bảo

0987601971

 1.  

Công ty CP đầu tư XDTMVT Hải Bình

Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo

0912616124

 1.  

HTX SXKD DVNN Chiêu Viên

Xã Tây Hưng,  Huyện Tiên Lãng

 1.  

HTX nông  lâm thủy sản Nam Việt

Xã Tây Hưng,  Huyện Tiên Lãng

0961700300

 1.  

Hộ kinh doanh Bùi Tuấn Anh

Xã Đại Thắng,  Huyện Tiên Lãng

0396080745

 1.  

Công ty CPTM thực phẩm Trường Xanh

Xã Nam Sơn,        Huyện An Dương

0914564720

 1.  

Công ty TNHH Moocos Việt Nam

Xã Quốc Tuấn,        Huyện An Dương

0982923889

 1.  

Công ty Cổ phần Giống Gia cầm Lượng Huệ

Xã Hồng Phong,        Huyện An Dương

0936958982

 1.  

Cơ sở chế biến thực phẩm Chỉnh Tám

Xã An Hồng,        Huyện An Dương

0904108126

 1.  

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và nuôi cấy đông trùng hạ thảo Phúc Khang

Xã Đồng Thái,        Huyện An Dương

0986637038

 1.  

Công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt

Phường Cát Bi,       Quận Hải An

0932222283

 1.  

Hộ kinh doanh chả chìa Cậu Ấm

Phường Đằng Hải,       Quận Hải An

0985209992

 1.  

Hộ sản xuất kinh doanh Bác Hoạt

Phường Đằng Hải,       Quận Hải An

0934314189

 1.  

HTX nông nghiệp thủy sản Bàng La

Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn

0929036455

 1.  

Công ty CP Doanh nghiệp xã hội cộng đồng xanh

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn

0934244468

 1.  

Hộ kinh doanh chế biến thủy hải sản Bình Phương

Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh

0989062955

 1.  

Công ty TNHH muối Khánh Hòa

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh

0912829276

 1.  

Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường

Phường Phù Liễn, Quận Kiến An

0913242445

II

Các đơn vị có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thành phố

 1.  

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lineup

Xã An Thắng,        Huyện An Lão

0983281887

 1.  

Công ty TNHH Thịnh Phát

Xã Mỹ Đức,      Huyện An Lão

0916099899

 1.  

Công ty TNHH Quang Hải

Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

0913501714

 1.  

Công ty TNHH TM&DV Mắm Hương biển

Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

0789381879

 1.  

Cơ sở chế biến Làng Chài

Xã Đại Hà,             Huyện Kiến Thụy

0987593626

 1.  

HTX sản xuất mật ong Tùng Hằng

Xã Đại Hợp,        Huyện Kiến Thụy

0968966309

 1.  

Hộ SXKD Thái Tín

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy

0347348558

 1.  

HTX Vịnh Sáu

Xã Cổ Am,       Huyện Vĩnh Bảo

0987601971

 1.  

Công ty TNHH Moocos Việt Nam

Xã Quốc Tuấn,        Huyện An Dương

0982923889

 1.  

Công ty Cổ phần Giống Gia cầm Lượng Huệ

Xã Hồng Phong,        Huyện An Dương

0936958982

 1.  

Hộ sản xuất kinh doanh Bác Hoạt

Phường Đằng Hải,       Quận Hải An

0934314189

III

Các đơn vị cung ứng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương hiệu

 1.  

Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ

Xã Hồng Phong, huyện An Dương

 1.  

Công ty Cổ phần chăn nuôi An Khánh

Huyện Tiên Lãng

 1.  

Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp

Thôn An Tràng, TT Trường Sơn, huyện An Lão

 1.  

Công ty Cổ phần CP Việt Nam

906 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An, Hải Phòng

 1.  

Công ty Japfa Comfeed

Số 30 đường Nguyễn Chuyên Mỹ, TT An Lão, huyện An Lão

 1.  

Công ty TNHH Khoa Thành

Phường Tân Dương, Quận Dương Kinh

 1.  

Công ty Cổ phần chăn nuôi New Hope Hải Phòng

Xã Tân Viên,        Huyện An Lão

 1.  

HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên

Xã Tây Hưng,       Huyện Tiên Lãng

 1.  

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xanh Vinh Phát

KCN Quán Trữ, phường Quán Trữ, Quận Kiến An

 1.  

Công ty TNHH thực phẩm Anh Phát Hải Phòng

KCN Quán Trữ, phường Quán Trữ, Quận Kiến An

 1.  

Cơ sở giết mổ Phú Cường

Thôn Phú Cường,  TT Trân Châu, Huyện Cát Hải

 1.  

Công ty CP TM thực phẩm Đồ Sơn

Tổ 8, phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn

 1.  

Công ty CP thực phẩm Hải Phòng

KCN Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân

 1.  

Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt-Pháp sản xuất thức ăn gia súc PROCONCO Hải Phòng

CN2. 1A KCN Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Quận Hải An

 1.  

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Động vật EH Hải Phòng

Lô D4, KCN Tràng Duệ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, xã Hồng Phòng, Huyện An Dương

 1.  

Công ty TNHH TM VIC

Cụm CN Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân

 1.  

Công ty TNHH lợn giống DaBaCo Hải Phòng

Thôn Trại Viên,         xã Lưu Kiếm,  Huyện Thủy Nguyên

 1.  

Công ty TNHH kinh doanh TM TP Hoàng Minh

Thôn Ngọ Dương 2, xã An Hòa,                  Huyện An Dương

 1.  

Công ty TNHH TM CBTP Thu Hơn

Thôn 3 Ngọ Dương, xã An Hòa,                  Huyện An Dương

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tháng: 0
 • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang