image banner
Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra thành phố, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 12/12/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra thành phố, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 12/12/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Với mục tiêu triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật chuyên ngành, gắn với việc tham mưu có hiệu quả giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố; tập trung vào các lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, có nội dung phức tạp, điểm nóng của dư luận nhân dân thành phố, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng sẽ triển khai 03 cuộc thanh tra đối với 02 cơ quan báo chí (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng), 01 doanh nghiệp viễn thông (Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam - Vishipel), 48 cuộc kiểm tra đối với 48 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 
Chỉnh trang hệ thống cáp thông tin khu vực đô thị thành phố tại một số tuyến đường trung tâm. 

Đặc biệt, đối với công tác chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với 06 doanh nghiệp viễn thông, truyền hình trả tiền nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân, an toàn trong công tác quản lý vận hành mạng ngoại vi viễn thông và an toàn thông tin liên lạc. Gắn kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông với các hoạt động chỉnh trang, nâng cấp các công trình hạ tầng công cộng đô thị thành phố, đảm bảo sự triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Thanh tra Sở là đơn vị được giao chủ trì sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 14/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tránh trùng lặp, chồng chéo và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố có chức năng thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần giảm phiền hà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng công khai Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Toàn văn Quyết định số 292/QĐ-STTTT; Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2020.
TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang