image banner
Danh mục quy trình hệ thống QLCL TCVN 9001:2015

DANH MỤC QUY TRÌNH HỆ THỐNG QLCL TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số   84 /QĐ-STTTT ngày 14  tháng  6 năm 2018

“Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”

 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng)

 

STT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Điều khoản TCVN ISO 9001:2015

I

Quy trình/ văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015

1.       

Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

PL-STCL

5.2, 6.2

2.       

Sổ tay chất lượng

STCL

 

II

Quy trình chung

3.       

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT-STT-01

7.5

4.       

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-STT-02

9.2

5.       

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến

QT-STT-03

8.7

6.       

Quy trình quản lý rủi ro

QT-STT-04

6.1

7.       

Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng

QT-STT-05

9.3

III

Quy trình tác nghiệp (Các phòng)

Văn Phòng sở

8.       

Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

QT-VP-01

 

9.       

Quy trình quản lý công văn đi, đến

QT-VP-02

 

10.  

Quy trình thanh quyết toán nội bộ

QT-VP-03

 

Phòng Kế hoạch-Tài chính

 

11.  

Quy trình quản lý các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

QT-KHTC-01

 

Thanh tra

12.  

Quy trình tổ chức kiểm tra chuyên ngành 

QT-TTr-01

 

IV

Các quy trình thủ tục hành chính theo Quyết định 1458/QĐ-CT ngày 27/6/2018  của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

13.  

Giải quyết khiếu nại lần đầu

QT-TTr-02

 

14.  

Giải quyết khiếu nại lần hai

QT-TTr-03

 

15.  

Giải quyết tố cáo

QT-TTr-04

 

16.  

Tiếp công dân

QT-TTr-05

 

17.  

Xử lý đơn

QT-TTr-06

 

18.  

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

QT-TTr-07

 

19.  

Công khai bản kê khai tài sản

QT-TTr-08

 

20.  

Xác minh tài sản

QT-TTr-09

 

21.  

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

QT-TTr-10

 

22.  

Thực hiện việc giải trình

QT-TTr-11

 

V

Các quy trình thủ tục hành chính theo Quyết định 1020/QĐ-CT ngày 10/5/2018  của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Phòng Bưu chính – Viễn thông

23.  

Cấp giấy phép Bưu chính

QT-BCVT-01

 

24.  

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

QT-BCVT-02

 

25.  

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

QT-BCVT-03

 

26.  

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

QT-BCVT-04

 

27.  

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

QT-BCVT-05

 

28.  

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

QT-BCVT-06

 

29.  

Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

QT-BCVT-07

 

30.  

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

QT-BCVT-08

 

31.  

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

QT-BCVT-9

 

32.  

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi ( trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

QT-BCVT-10

 

33.  

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

QT-BCVT-11

 

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản

34.  

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

QT-TT-BC-XB-01

 

35.  

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

QT-TT-BC-XB-02

 

36.  

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

QT-TT-BC-XB-03

 

37.  

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

QT-TT-BC-XB-04

 

38.  

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

QT-TT-BC-XB-05

 

39.  

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

QT-TT-BC-XB-06

 

40.  

Cho phép thành lập và hoat động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

QT-TT-BC-XB-07

 

41.  

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

QT-TT-BC-XB-08

 

42.  

Cho phép họp báo (trong nước)

QT-TT-BC-XB-09

 

43.  

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

QT-TT-BC-XB-10

 

44.  

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

QT-TT-BC-XB-11

 

45.  

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

QT-TT-BC-XB-12

 

46.  

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

QT-TT-BC-XB-13

 

47.  

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

QT-TT-BC-XB-14

 

48.  

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

QT-TT-BC-XB-15

 

49.  

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phầm không kinh doanh

QT-TT-BC-XB-16

 

50.  

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

QT-TT-BC-XB-17

 

51.  

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

QT-TT-BC-XB-18

 

52.  

Cấp giấy phép hoạt động in

QT-TT-BC-XB-19

 

53.  

Cấp lại giấy phép hoạt động in

QT-TT-BC-XB-20

 

54.  

Đăng ký hoạt động cơ sở in

QT-TT-BC-XB-21

 

55.  

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

QT-TT-BC-XB-22

 

56.  

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

QT-TT-BC-XB-23

 

57.  

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

QT-TT-BC-XB-24

 

58.  

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

QT-TT-BC-XB-25

 

59.  

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

QT-TT-BC-XB-26

 

 

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang