image banner
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích, tái hòa nhập cộng đồng của công dân
(Haiphong.gov.vn) - Để tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp gắn với việc thực hiện Đề án số 06/CP của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ tịch UBND thành phố vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố tại các văn bản: số 2035/UBND-KSTTHC ngày 24/8/2023 về việc triển khai Chỉ thị số 23/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ; số 2689/UBND-NCKTGS ngày 31/10/2023 chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp; số 3069/UBND-KSTTHC ngày 07/12/2023 về việc yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc chuyển đổi số và tích hợp liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Cục Thi hành án dân sự thành phố và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và trả lời về điều kiện đương nhiên xóa án tích, thông tin tiền sự của công dân; trường hợp để xảy ra tình trạng không cung cấp, cung cấp không đủ thông tin lý lịch tư pháp hoặc chậm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, kéo dài thời gian trả lời xác minh về điều kiện xóa án tích dẫn đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị quá hạn, gây thiệt hại, bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án và công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của thành phố thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm báo cáo giải trình, xin lỗi người dân, doanh nghiệp; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công an thành phố tiếp nhận và trả kết quả tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp theo quy định và mốc thời gian sau ngày 01/7/2010 theo đề nghị của Sở Tư pháp, để đảm bảo việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp kịp thời, phản ánh đúng, đủ thông tin án tích của công dân; hỗ trợ cung cấp các thông tin lý lịch tư pháp (thông tin về Bản án, Giấy chấp hành xong hình phạt, Giấy xác nhận nghĩa vụ dân sự...) khi Sở Tư pháp có văn bản đề nghị phối hợp, để phục vụ việc xóa án tích cho công dân và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của thành phố Hải Phòng.

Cơ quan Trại giam, Trại tạm giam phối hợp, hỗ trợ Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trong việc xác minh thông tin chấp hành xong hình phạt tù của công dân (trường hợp công dân không còn lưu giữ được Giấy chấp hành xong hình phạt tù và thông tin chấp hành xong hình phạt tù cũng chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của trung ương và thành phố) để phục vụ công tác xóa án tích, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho công dân được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tái hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp có hành vi phân biệt, đối xử trong lao động theo quy định tại Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng thông qua việc lạm dụng yêu cầu người xin việc làm nộp Phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Giao Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về trách nhiệm phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp cũng như quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích, tái hòa nhập cộng đồng của công dân. Kịp thời khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã số hóa để phục vụ việc xóa án tích cho công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b, mục 2.1, khoản 2 Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Trâm Bầu

 

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang