image banner
Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản: Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (từ 15/5-22/5) năm 2024; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện thành lập Hội Người cao tuổi cấp huyện theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Văn bản số 1021/UBND-VX ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Văn bản số 2755/VP-XD2 ngày 25/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm các quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; Văn bản số 3074/VP-VX ngày 08/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; Văn bản số 1894/MTTQ-BTT ngày 07/5/2024 của Ủy ban MTTQVN phối hợp tuyên truyền Đại hội MTTQVN thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029; Văn bản số 2048-CV/BTGTU ngày 06/5/2024 củaBan Tuyên giáo Thành uỷ về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của BCH TW Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Kế hoạch số 45/ KH-BCĐ799 ngày 02/5/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vê an ninh Tổ quốc” năm 2024; Văn bản số 375/TTCS-TQ ngày 07/5/2024 của Cục Thông tin cơ sở về tuyên truyền Công điện số 42/CĐ-TTg về an toàn, vệ sinh lao động; Văn bản số 392/TTCS-TQ ngày 09/5/2024 của Cục Thông tin cơ sở về tổ chức thông tin, tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn bản số 1387/ SYT-NVY ngày 03/5/2024 Sở Y tế về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao; Văn bản số 564/TB-SGTVT ngày 08/5/2024 Sở Giao thông vận tải về tổ chức giao thông tạm thời dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024 (văn bản gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền về Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mớ và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW; xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung và quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương nhân rộng những địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TW.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm soát các nguy cơ rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra trong quá trình lao động sản xuất và phòng, chống cháy nổ. Tăng cường tuyên truyền việc kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ, đồng thời kịp thời đưa thông tin về cảnh báo về mất an toàn, vệ sinh lao động.

2. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại Kết luận số 58-KL/TU, Thông báo số 1971-TB/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai chủ trương thành lập Hội Người cao tuổi tại các quận, huyện ở những nơi có đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về tổ chức và hoạt động của hội người cao tuổi trong các cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên qua đó nâng cao chất lượng công tác chăm sóc người cao tuổi và việc thành lập Hội Người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền về gánh nặng bệnh Lao, vai trò công tác phòng, chống bệnh Lao và ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống bệnh Lao, các dấu hiệu mắc bệnh Lao để tầm soát sớm, có các biện pháp phòng ngừa, điều trị kịp thời.

4. Trong thời gian tổ chức giao thông Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024, đề nghị người dân và phương tiện tham gia giao thông chấp hành Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông theo yêu cầu tại Văn bản số 564/TB-SGTVT ngày 08/5/2024 Sở Giao thông vận tải về tổ chức giao thông tạm thời dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024.

5. Tuyên truyền Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024: “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai; kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng.

6. Tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức ATTP trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao kiến thức trong việc lựa chọn thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; cách chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, đặc biệt trong điều kiện mùa hè nắng nóng; việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm, thực hành tốt vệ sinh cá nhân, trang phục bảo hộ lao động trong quá trình chế biến; đảm bảo nguồn nước sạch trong chế biến; đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ quy định về kiểm thực ba bước và lưu mẫu
thức ăn…

7. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn điện tử, hoặc cố tình không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế thông qua chuyển đổi số với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. 

8. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, việc dùng lửa để xử lý thực bì. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng, nóng. Tuyên truyền về việc xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; việc xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng.

9. Tăng cường truyền thông về phòng, chống dịch bệnh; phối hợp cung cấp các khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, tiêm chủng vắc xin và thay đổi hành vi, nâng cao sức khỏe.

10. Tổ chức tuyen truyền, mở chuyên trang, phóng sự đưa tin, bài phản ánh kết quà hoạt động cùa MTTQ các cấp, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQVN các huyện, quận và Đại hội MTTQVN thành phố lần thứ XV, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

11. Tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 19 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

Trần Hương
TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang