image banner
Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản: Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 10/5/2024/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố năm 2024 và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024; Văn bản số 1107/UBND-VX ngày 14/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Văn bản số 1164/UBND-VX ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Văn bản số 1179/UBND-VX ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Văn bản số 3331/VP-TCNS ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; Văn bản số 3224/VP-GT ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024; Văn bản số 267/BCĐ ngày 20/5/2024 của Ban Chỉ đạo thi thành phố về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025; Văn bản số 145/TB-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 thành phố Hải Phòng; Văn bản số 372/TTCS-TQ ngày 20/5/2024 của Cục Thông tin cơ sở về hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024; Văn bản số 386/TTCS-TQ ngày 22/5/2024 của Cục Thông tin cơ sở về hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; Văn bản số 2277/STNMT-CCBVMT ngày 20/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 trên địa bàn thành phố (văn bản gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

1. Phổ biến kiến thức về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; các kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Tuyên truyền các thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2024: Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em…

2. Tuyên truyền tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe: Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng các bệnh gây ra từ thực phẩm có ý nghĩa thực tế rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội, bảo vệ môi trường sống của các nước đã và đang phát triển. Tuyên truyền mục tiêu đầu tiên của vệ sinh an toàn thực phẩm là đảm bảo cho người ăn tránh bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị ô nhiễm hoặc có chất độc; thực phẩm phải đảm bảo lành và sạch.

3. Tổ chức tuyên truyền công tác chuẩn bị cho các kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 -2025 thành phố Hải Phòng, những điểm mới của các kì thi; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch những nội dung liên quan đến các kì thi để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

- Thông tin sâu rộng về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp tích cực của UBND quận, huyện; Phòng GDĐT quận, huyện; các đơn vị giáo dục được chọn làm Hội đồng coi thi chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, huy động nhân lực, hỗ trợ và hướng dẫn phụ huynh, thí sinh chu đáo, cùng chung sức với ngành GDĐT tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại thành phố Hải Phòng.

4. Tăng cường phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn; tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam.

- Tuyên truyền các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2024.

- Các tài liệu về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới, các khẩu hiệu, nội dung truyền thông về PCTH của thuốc lá tải từ trang thông tin điện tử: www.vinacosh.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để được hỗ trợ.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của việc học và đào tạo nghề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

6. Tuyên truyền công tác phối hợp với gia đình để quản lý trẻ em chặt chẽ, an toàn trong dịp hè 2024, phụ huynh học sinh phải dành thời gian để dạy, rèn luyện cho học sinh đủ kiến thức và kỹ năng thực hành trước khi giao xe cho học sinh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

7. Tuyên truyền nội dung Văn bản số 2730/VPCP-KTTH ngày 24/4/2024 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 3540/BTC-TCT ngày 03/4/2024 của Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu nói chung và quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kết nối với cơ quan thuế nói riêng.

8. Tăng cường tuyên truyền về công tác GDNN, về Hội giảng thành phố và Hội giảng toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; Phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo GDNN dạy giỏi; nhân rộng cácđiển hình tiên tiến, góp phần thu hút các thành phần xã hội tham gia vào GDNN; thúc đẩy sự phát triển GDNN trên địa bàn thành phố.

9. Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị của đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia; lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình giáo dục đồng thời thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024; các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc phục hồi đất đai, chống hạn hán. Đa dạng các phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông, tạo sự lan toả, hưởng ứng của toàn xã hội. 

- Các thông tin, tài liệu tuyên truyền về chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.sov.vn/ ; Trung tâm Truyền thông tài nguycn và môi trường, địa chỉ https://tamsuvenmoitruons-Sov.vn/ .  

 

 

 

 

Trần Hương
TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang