image banner
Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

    Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản: Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 5/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Kết luận số 290-KL/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 29/5/2008 về “Phát triển, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hoạt động kinh tế đối ngoại và mở rộng không gian kinh tế thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 04/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Văn bản số 3795/VP-VX ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Văn bản số 3882/VP-TCNS ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế; Văn bản số 3858/VP-VX ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Văn bản số 1332/UBND-XD2 ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản; Văn bản số 3824/VP-QH ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngàỵ 03/01/2012 của Thành ủy (khóa XTV) về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Văn bản số 451/TTCS-TTTQ ngày 06/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024; Văn bản số 439/TTCS-TTTQ ngày 05/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở về hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về dân số và HIV; Văn bản số 438/TTCS-TTTQ ngày 05/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở về tuyên truyền Công điện số 51/CĐ-TTg về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; Văn bản số 43/BATGT ngày 06/6/2024 của Ban An toàn giao thông thành phố về việc phối hợp phát thanh tuyên truyền chống ném đất đá, chất bẩn lên tàu và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt (văn bản gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024; các chủ trương của Đảng, chính sách đối với người cao tuổi và hoạt động của người cao tuổi; bố trí thời lượng hợp lý, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền về trợ giúp, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; phổ biến kiến thức về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho
tuổi già từ khi còn trẻ.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tăng cường truyền thông qua các chương trình giải trí trên truyền hình, các phóng sự, các chương trình quảng cáo, các chương trình tọa đàm, giao lưu với những người nổi tiếng về HIV/AIDS... Nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề và tăng thời lượng các chương trình về chủ đề của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024: “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” trên địa bàn thành phố”.

3. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 31- CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và các Văn bản chi đạo của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm soát các nguy cơ rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra trong quá trình lao động sản xuất và phòng, chống cháy nổ.

Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật vệ sinh an toàn lao động; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả vệ sinh an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

4. Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6). Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy; nghiên cứu xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tiểu mục, tuyên truyền, thông điệp phù hợp về phòng, chống ma túy; tăng thời lượng, tần suất phát sóng vào khung giờ có nhiều người theo dõi đối với các nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, gương điển hình, mô hình phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy hiệu quả, các mô hình xã, phường, thị trấn, huyện không ma túy hoạt động hiệu quả tại các địa phương.

5. Tổ chức phát thanh, tuyên truyền 02 file phát thanh về "Chống nẻm đất, đá lên tàu” và “Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt” trên hệ thống loa phát thanh phường, xã của địa phương nơi có tuyến đường sắt đi qua theo hướng dẫn tại Văn bản số 43/BATGT ngày 06/6/2024 của Ban An toàn giao thông thành phố. Tuyên truyền, phố biến số điện thoại đường dây nóng để ngành đường sắt tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến bảo đảm ATGT đường sắt đi qua địa bàn (0369.118.118).

6. Tuyên truyền, động viên, yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt là tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng theo chỉ đạo của Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ như: nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, xăng dầu, kinh doanh vàng bạc, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trì, dịch vụ thẩm mỹ, bán lẻ thuốc tân dược, phí đường bộ, cáp treo,… Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024 (đạt tối thiểu 70% tổng số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng theo Kế hoạch triển khai của Cục Thuế thành phố).

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDNN, chú trọng đến các hoạt động, sự kiện nổi bật trong năm của GDNN; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, kênh, sóng riêng tuyên truyền về GDNN, bảo đảm thông tin tin cậy, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng về hình ảnh, vị thế, thông điệp về GDNN.

8. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung và quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên địa ban thành phổ Hải Phòng đến năm 2030; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương nhân rộng những địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả.

9. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân thành phố về công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại và mở rộng không gian kinh tế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

10. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU; Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024; Chương trình hành động số 6233/CTr-UBND ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế thủy sản, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm nghề cá lớn của cả nước gắn với ngư trường vịnh Bắc Bộ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; các Kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá và chống khai thác IUU. Thường xuyên đưa tin, bài, các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU, nỗ lực của thành phố về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU được truyền tải liên tục, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, biểu dương các tấm gương điển hình, tiêu biểu.

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ bỉén tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung, mục tiêu, định hướng của các Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và lợi ích của việc thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

12. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những kết quả đạt được trong giai đoạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 03/01/2012 của Thành ủy Hải Phòng (Khóa XIV) đã nêu ra tại Báo cáo số 526-BC/TU ngày 19/4/2024 của Thành ủy Hải Phòng để tiếp tục triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.... theo nội dung nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại mục (1), phần II, Kết luận số 334-KL/TU ngày 19/4/2021 của Thành ủy Hải Phòng.

 

 

Trần Hương
TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang