image banner
Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản: Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 03/3/2024 của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 61-KL-TVV và Văn bản số 1069-CV/TU ngày 10/10/2023 của Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đăng cai Hội thi nghiệp vụ chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 - vòng chung kết; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2025)và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025); Công điện số 03/CĐ-CT ngày 25/6/2024 của Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung triến khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thảnh phố; Văn bản số 1434/UBND-VX ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Văn bản số 4060/VP-VX ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh; Văn bản số 4271/VP-VX ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố; Văn bản số 4360/VP-VX ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội Vì hòa bình tại tỉnh Quảng Trị; Văn bản số 4360/VP-TCD ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn bản số 507/TTCS-TTTQ ngày 21/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở về triển khai hoạt động hướng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chốngmua bán người - 30/7” năm 2024; Hướng dẫn số 87- HD/BTGTU ngày 12/6/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Văn bản số 2284/SCT-QLTM ngày 24/6/2024 của Sở Công Thương về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Văn bản số 2233/CTHPH-TTHT ngày 13/6/2024 của Cục Thuế thành phố về phối hợp tuyên truyền triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh; Văn bản số 519/TTCS-TTTQ ngày 28/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (văn bản gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm với chủ đề: “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; “Xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm, thông tin về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua, kết quả 20 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phố biến kiến thức, pháp luật về lâm nghiệp; xây dựng, mở chuyên mục, chuyên trang, phối hợp tổ chức sản xuất các tin, bài, phóng sự về lĩnh vực lâm nghiệp; đăng tin, bài biểu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới; chú trọng truyền thông qua mạng xã hội, thông qua tin nhắn đến các thuê bao di động để nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, lái xe...Thông tin về các biện pháp ngăn chặn các hoạt động quảng bá, mua bán trái phép chất ma túy trên mạng internet và các mạng xã hội; tăng thời lượng phát sóng và số lượng các bài viết ấn phẩm truyền thông về phòng, chống ma túy; đồng thời biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống ma túy; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, tô chức, doanh nghiệp... cũng như phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác này.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ trẻ em, học viên, người học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trước thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của người học; xây dựng kế hoạch tuyên truyền triền khai cụ thể, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam và tầm quan trọng của giai đoạn phát triển đầu đời, đặt nền móng cho xây dựng, phát triển con người. Chủ trì, phối hợp tuyên truyền về những kết quả đạt được của giáo dục mầm
non thành phố, về yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với xu thế phát triển thời đại, phù hợp với thực tiễn, hoàn cảnh của đất nước thời kỳ mới.

6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố nhất là các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan thú y và chính quyền địa phương. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người chăn nuôi chủ động tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn vật nuôi đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn; đặc biệt đối với bệnh Đại, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn ở gà, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh, Dịch tả lợn, DTLCP ...và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

7. Tuyên truyền về chính sách, pháp luật về đưa người Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Thông tin về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc. Thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người.

8. Tuyên truyền nội dung Nghị định số 55/2024/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định số 99/2011/NĐ-CP như: bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh; trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn; trách nhiệm trong kinh doanh trong giao dịch từ xa hay công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng,… Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhất là trong bối cảnh thương
mại điện tử ngày càng phát triển

9. Tăng cường các giải pháp nhằm đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các Kế hoạch: số 158/KH-UBND ngày 22/5/2023 thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/2/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

10. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các Chủ đầu tư các Dự án, công trình trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020); các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các quy định liên quan đến việc tuân thủ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

11. Hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 và các hoạt động, sự kiện của Lễ hội thông qua việc đặt banner “Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024” trên trang chủ Cổng thông tin điện tử của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam theo nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Văn bản số 2861/UBND-KGVX ngày 23/6/2024 về việc đề nghị hỗ trợ đặt liên kết tuyên truyền Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024.

12. Tuyên truyền chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile từ  ngày 15/6/2024 theo nội dung tại Văn bản số 2233/CTHPH-TTHT ngày 13/6/2024 của Cục Thuế thành phố.

13. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy của thành phố và Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024. Tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các thiết bị máy bay không người lái, thiết bị bay siêu nhẹ (nhất là fly cam) phục vụ Hội phải thực hiện xin phép theo quy định và chỉ tổ chức bay khi đã được cấp phép.

14. Tăng cường tuyên truyền về tình hình giá cả, cung - cầu hàng hóa thiết yếu một cách chính xác, kịp thời để các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn biết, thực hiện để người dân yên tâm mua sắm hàng hóa; Phê phán kịp thời những thông tin không chính xác, sai lệch trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội về tình hình cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

 

Trần Hương
TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang