Theo dữ liệu từ Speedtest Ookla, trong hơn 1 năm qua (từ 6/21- 6/22), lần đầu tiên tốc độ BRDĐ của thành phố vượt mốc 40 Mbps (đứng thứ 24/63 tỉnh, thành – tăng 20 bậc so với tháng 5/2022), theo đó trong tháng 6/2022, đạt hơn 40,93 Mbps tăng hơn 12% so với tháng 4/2022; 19% so với cuối năm 2021 và hơn 22% so với cùng kỳ 6/2021. Sự tăng trưởng này cũng được minh chứng qua số liệu từ Ispeed VNNIC (tốc độ tháng 6/2022 của Hải Phòng tăng ~ 13% so với tháng 4/2022 – tuy nhiên tốc độ mà Ispeed VNNIC thể hiện – cùng theo p/an trung vị – thể hiện tốc độ của Hải Phòng, cũng như của VN chỉ đạt ~ 28 Mbps). Với mức tăng trưởng tốt nhất trong nhóm 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ BRDĐ của Hải Phòng hiện đứng thứ 2 sau Đà Nẵng (tốc độ BRDĐ của Đà Nẵng hiện đạt 42,69 Mbps). Theo Speedtest, tốc độ băng rộng cố định của Hải Phòng hiện đạt ~ 60 Mbps (đứng thứ 38/63 tỉnh, thành – trung bình cả nước là 73,5 Mbps), tăng ~7,7% so với cùng kỳ tháng 6/2021 nhưng giảm 4% so với 12/2021 và giảm 9% so với 4/2022. Với mục tiêu đưa Hải Phòng vào top 10 của cả nước về chất lượng dịch vụ viễn thông, trong thời gian tới, Thành phố cần tập trung: – Mở rộng phạm vi thử nghiệm dịch vụ di động 5G; thúc đẩy các DNVT triển khai các dịch vụ số chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trên địa bàn, – Thúc đẩy các DN khảo sát, thử nghiệm tắt sóng 2G tại 1 số vị trí phù hợp; – Tạo điều kiện (về cơ chế, thủ tục) để các DN triển khai hạ tầng nhà trạm (đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, dùng chung) tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; thúc đẩy (giảm giá thuê,…) việc dùng chung hạ tầng liên ngành (cột điện, hạ tầng ngầm của ngành điện, nước) tạo điều kiện để các DNVT triển khai cáp quan trên địa bàn./.