image banner
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Haiphong.gov.vn) – Sáng 15/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đồng chí Vương Đình Huệ,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 15/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đồng chí Vương Đình Huệ,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố.Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tại hội nghị, đại diện: Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Cuộc bầu cử có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay với 69.523.277 cử tri và tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 69.243.939, đạt 99,60%. Trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 99,8%. HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu. HĐND cấp huyện bầu được 22.550 đại biểu. HĐND cấp xã bầu được 239.788 đại biểu. Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng…Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội,

Chủ tịch Hội đồng 
bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, bình đẳng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được tăng cường tạo nền tảng và tiền đề để đất nước phát triển nhanh. Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phá đợt thứ tư với diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm cũng như các điểm cầu trên cả nước phát huy trí tuệ, dân chủ; trên cơ sở các tài liệu và báo cáo được trình bày cùng với thực tiễn công tác tổ chức bầu cử tại địa phương tập trung, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến sâu sắc chất lượng để góp phần thành công hội nghị.Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

 phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố thống nhất cao với các báo cáo được trình bày tại hội nghị. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,78% cao hơn sơ với kỳ bầu của năm 2016. Tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt cao ở cả 4 cấp với mức đạt 99,39%. Đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội và 67 đại biểu HĐND thành phố, bầu đủ 496 đại biểu HĐND huyện, quận; đồng thời bầu được 5.191/5.221 đại biểu HĐND xã, phường. Các ứng cử viên trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu cao và cao hơn kỳ bầu cử năm 2016. Đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND quận, huyện và HĐND xã, phường được bầu đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, đại biểu trẻ, đại biểu nữ, đại biểu là người ngoài đảng, đại biểu là người tôn giáo, đặc biệt là các đại biểu đều có trình độ chuyên môn cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tự ứng cử tham gia hiệp thương. Kết quả có 1 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 7 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Trước, trong vào sau bầu cử không có diễn biến phức tạp về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kết quả tốt hơn kỳ bầu cử năm 2016; đảm bảo tuyệt đối an toàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhân dân tích cực tham gia bầu cử, thật sự là ngày hội của nhân dân.

Về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử và tổ chức bầu cử: Quán triệt tốt sự lãnh đạo, hướng dẫn của Trung ương chỉ đạo sớm thành lập Ban chỉ đạo bầu cử do đồng chí Bí thư và cấp ủy Đảng làm Trưởng ban, hàng tuần bố trí nghe và chỉ đạo về công tác bầu cử. Thành phố đã chỉ đạo làm công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Ngay sau đại hội Đảng các cấp có sự rà soát và điều chỉnh cho phù hợp. Chỉ đạo Thường trực HĐND các cấp thực hiện đúng các quy định của Trung ương về dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu. Thành phố đã chỉ đạo Mặt trận các cấp giới thiệu số lượng ứng cử gấp 2 lần so với số lượng đại biểu được bầu nên đảm bảo qua 3 vòng hiệp thương vẫn còn số dư theo quy định. Trong cuộc bầu cử có sự thay đổi về nhân sự nhưng thành phố đã chỉ đạo thực hiện ngay việc điều chỉnh đại biểu theo các khối đảm bảo đủ số lượng đại biểu. Các ứng cử viên đều nghiêm túc xây dựng chương trình hành động, đăng tải đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và cử tri tiếp cận, nghiên cứu.

Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức tiếp xúc cử tri với gần 1.700 Hội nghị theo hình thức trực tuyến đảm bảo cho gần 86.000 cử tri tham dự. Quản lý chặt chẽ các đối tượng bất mãn và cơ hội chính trị, đặc biệt là nhanh chóng giải quyết đơn thư khiếu kiện liên qua đến các ứng cử viên. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 và huy động xã hội hóa bổ sung kinh phí cho các tổ bầu cử để bồi dưỡng cho các thành viên trong tổ bầu cử.

Nguyễn Hải 

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang