image banner
Phát động phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2024
(Haiphong.gov.vn) – Để xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 109/KH-UBND triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh năm 2024.

Với Chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”, Kế hoạch nhằm kế thừa, phát huy, nhân rộng những kết quả đạt được từ các phong trào “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh" hàng năm, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Hải Phòng. Đẩy mạnh sự chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với tất cả các cán bộ, công chức cùng các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật thực hiện nếp sống văn minh đô thị; có ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông; thực hiện chỉnh trang đô thị; thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” ở các cấp, các ngành và toàn dân mang tính thường xuyên, liên tục để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp. Tổ chức lồng ghép nội dung xây dựng các tuyến phố, khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh" với các chương trình hành động của thành phố. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò vận động phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt sự phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng và quần chúng Nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, kết hợp thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu triển khai toàn diện, sâu rộng với sự tham gia của toàn thể các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. Các ngành, các cấp và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động, giáo dục đến các địa bàn khu dân cư và các hộ gia đình. Trong quá trình thực hiện, phải làm rõ trọng tâm, trọng điểm và theo một lộ trình phù hợp; phải gắn với các hoạt động cụ thể liên quan đến bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường; chú ý triển khai xây dựng mô hình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh" theo phương châm: Kiên trì, đồng bộ và hiệu quả trong tất cả các mục tiêu đề ra; nâng cao tính tự giác với tính kỷ luật, nâng cao tư tưởng đạo đức với kỷ cương luật pháp kết hợp với chế tài mạnh xử lý vi phạm hành chính, nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý đô thị, xây dựng đời sống văn hoá của cộng đồng. 

Sau khi tổ chức phát động, các cơ quan, đơn vị phải kiểm tra đôn đốc thường xuyên theo kế hoạch cụ thể, đảm bảo chất lượng các tuyến phố, các khu vực của thành phố do mình quản lý sẽ tốt hơn và được mọi người dân tại những nơi đó đồng tình và hưởng ứng tham gia tích cực. Các hoạt động “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” khi được triển khai phải được tính toán cụ thể; đặc biệt khu vực nông thôn cần gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, khôi phục, phát triển cảnh quan các khu sinh thái; gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch vùng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

Kế hoạch cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của việc “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người, mọi ngành và mọi cấp trong việc tự giác tham gia thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị. Tập trung xây dựng nội dung tuyên truyền; lựa chọn, sử dụng các biện pháp thông tin tuyên truyền hiệu quả và phù hợp với từng khu vực, đối tượng; phổ biến đầy đủ nội dung các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa văn minh đô thị sẽ bị xử lý hành chính đến với mọi người dân và cán bộ, công chức, người lao động. Tập trung tăng cường công tác vận động, giáo dục quần chúng Nhân dân đến từng tổ dân phố và gia đình nhằm tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi để mọi tầng lớp Nhân dân trực tiếp hưởng ứng tham gia với tư cách là một chủ thể vừa vận động vừa thực hiện. 

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, triển khai thực hiện theo các nội dung đề ra. Nội dung kế hoạch phải phù hợp với đặc điểm của ngành, cấp và của từng địa phương; đề ra được những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động cho phong trào thi đua; duy trì hiệu quả “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp” tại khu dân cư, hộ gia đình; xây dựng, phát triển các hoạt động, mô hình thiết thực, phù hợp thực tiễn thu hút sự tham gia của đông đảo Hội, Đoàn viên và Nhân dân./.

Cẩm Nhung

 

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang