Print  Thứ Sáu, 09/09/2022 15:11

Trước nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin di động ngày càng tăng, thì các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) cũng xuất hiện ngày càng nhiều đặc biệt tại các khu vực đông dân cư. Song song đó, số lượng người dân thắc mắc về ảnh hưởng của BTS cũng ngày càng nhiều.

Trình chơi Audio

Để hỗ trợ người dân và các tổ chức, cá nhân có thêm thông tin và hiểu rõ hơn về các hoạt động đầu tư xây dựng các trạm BTS và mối tương quan giữa sóng điện từ của các trạm BTS với Sức khỏe con người, để từ đó có góc nhìn đầy đủ hơn đối với những vấn đề vừa nêu, Sở Thông tin và Truyền thông xin cung cấp một số nội dung được dẫn chứng từ các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu nghiên cứu của các tổ chức khoa học trên thế giới và tại Việt Nam như sau:

  1. Tại sao cần xây nhiều trạm BTS ?

Thời gian trước đây chủ yếu các trạm BTS hoạt động theo công nghệ 2G để cung ứng dịch vụ thoại (nghe, gọi), hơn nửa tỷ lệ thuê bao trên một trạm BTS thấp, do đó đòi hỏi băng thông thấp, và mật độ trạm thưa (vùng đô thị khoảng 500m đến 700m/trạm; vùng nông thôn từ 1000m đến 2000m/trạm). Tuy nhiên thời gian gần đây nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu truyền tải, truy xuất dữ liệu và nhu cầu giải trí được các nhà sản xuất thiết bị phát triển đã đòi hỏi tốc độ truyền dẫn và băng thông lớn, cộng thêm số lượng thuê bao tăng nhanh khiến các đơn vị nhà mạng phải đầu tư bổ sung thêm nhiều trạm BTS, thu hẹp lại khoảng cách giữa các trạm, để đủ năng lực đáp ứng cho nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân với chất lượng dịch vụ ổn định.

Hiện tại trên địa bàn thành phố có khoảng 2.246.116 thuê bao di động và 2.103 trạm BTS của 05 đơn vị nhà mạng (trong đó 97 trạm BTS của GTEL đang ngừng hoạt động – Vĩnh Bảo có 138 trạm), với diện tích của thành phố là 1.562km2, cân đối giữa tỷ lệ thuê bao giữa khu vực đô thị và nông thôn các đơn vị cung cấp dịch vụ đang bố trí mật độ trạm trung bình trong các khu đô thị khoảng 300 đến 400m /trạm/nhà mạng, tại khu vực nông thôn khoảng 1000km/trạm/nhà mạng và trung bình mỗi trạm BTS phải phục vụ cho khoảng 1.120 thuê bao ở cùng một thời điểm.

Để thiết lập và phát triển hạ tầng số, nền tảng số đủ năng lực cho nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ủy ban nhân dân thành phố và trước mắt là bảo đảm thông tin liên lạc, chất lượng dịch vụ viễn thông phục vụ hiệu quả, kịp thời hoạt động chỉ đạo điều hành và công tác phòng, chống dịch của các ngành, các cấp, việc học và làm việc trực tuyến của các tổ chức, cá nhân, theo tính toán sơ bộ, thời gian tới đây các doanh nhiệp cung ứng dịch vụ viễn thông di động cần phải đầu tư bổ sung thêm khoảng 600 trạm trên toàn thành phố.

  1. Để đưa trạm BTS đi vào hoạt động cần những điều kiện gì?

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện và Thông tư 08/2020/TT-BTTTT  ngày 13/4/2020 ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định thì:

(1) “Đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”: trước khi đưa thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện vào khai thác sử dụng, tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm định”, nếu tuân thủ TCVN 3718-1:2005 thì mới được hoạt động, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu về tiếp đất, chống sét bằng hình thức công bố sự phù hợp (có nghĩa là tất cả các trạm BTS không có trạm nào gây ra mức phơi nhiễm vượt mức giới hạn cho phép 2W/m2 (hoặc 27,5V/m) trong khu vực dân cư sinh sống, đi lại xung quanh trạm phát sóng BTS).

(2) “Đối với các thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đã được kiểm định: trước ngày hết hạn ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định ít nhất sáu mươi (60) ngày các tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm định lại theo thủ tục quy định tại Điều 7 của Thông tư này”

(3) “Đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đã được kiểm định: khi có sự thay đổi thông số kỹ thuật ngoài quy định cho phép hoặc khi có thay đổi công trình xây dựng lân cận dẫn đến mất an toàn phơi nhiễm trường điện từ, Giấy chứng nhận kiểm định đối với thiết bị đó sẽ hết hiệu lực và tổ chức, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, khắc phục những điểm chưa phù hợp và tiến hành kiểm định lại thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện theo thủ tục quy định tại Điều 7 của Thông tư 07/2020/TT-BTTTT”

(4) “Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tổ chức, doanh nghiệp phải niêm yết bản sao Giấy chứng nhận kiểm định tại vị trí dễ nhìn, bên ngoài nhà trạm thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện”

  Như vậy người dân có thể nhận biết các trạm BTS đã được kiểm định hay chưa qua việc quan sát thấy hay không thấy niêm yết bản sao Giấy chứng nhận kiểm định tại trạm.
Nghe audio trực tiế tại đây: https://thanhphohaiphong.gov.vn/hoat-dong-cua-cac-tram-bts-co-anh-huong-den-suc-khoe-nguoi-dan-2.html